Experimentální výukový modul .


A tak toto téma se vyučovalo v elektrických kursech za mého mládí a později (za mého stáří :-) mě napadlo celé drama naprogramovat ve vektorové grafice. V rámci jednotlivých kapitol se obrazce dějově posouvají vybranými tlačítky umístěnými vpravo.
Post scriptum: Ano, vím, že šestikolák má šest motorů (Kapitola 1.3), přesto jsem se snažil v rovině abstraktního expresionismu s transcendentními prvky akční malby vyjádřit celkový umělecký dojem na čtyřech. Sluší se dodat, že v edukačním prostředí se také již nepohybuji.schulige Verkehrserziehung ;-), 2015