.  Technika.707.cz .

Soubory jsou umístěny v jednotlivých adresářích podle příslušných řad. Pro lepší přehlednost název souboru vždy začíná datem vložení (a to ve formátu rok, měsíc, den, například 20080426), následuje jméno autora dokumentu (je-li známo) a popis souboru. Současně ve sloupečku nazvaném Size je zobrazena velikost dokumentu.

Myšlenka umísťovat některé věci na jedno místo vznikla na základě podnětů z někdejší školy. Web je zaměřen na technické zákonitosti, protože ty jsou podloženy fyzikálními zákony, které jsou díkybohu neměnné a nezávislé na politické situaci na dráze.

Všechny potřebné a vždy aktuální materiály pro provoz v režimu GSM-R platné od 1.6.2016 (potažmo od 24.5.2016) jsou ke stažení na webu předpisové skupiny při ZV OSŽ DKV Praha ..

Co proběhlo:

. protože mě úvodní stránka s heslem už sra vadila, je pryč,
. pročistil jsem adresáře a neaktuální věci jsem zahodil (tedy vyjma bulletinů 471, 380 apod. kvůli genezi),
. zvětšil jsem písmena a číslice (s věkem nutné),
. přepsal jsem HTML kód webu (fajn nápad ten původní prohnat validátorem . ~ zbývající chyby neovlivním).

Co pravděpodobně proběhne:

. přidané soubory budou zveřejňovány pouze na Twitteru (změny snad budou pružnější),
. provozní popis 361 ZSSK je těsně před dokončením (prioritu měla lokomotiva 754 s ŘS MSV) ~ splněno v okamžiku zahájení Jogos Olímpicos de Verão de 2016,
. díky uvolněnému místu mohu na web vystavit další nové soubory.

Někam dolů jsem přidal softwarové okénko . a s tím jednu nabídku.

Též je možné rovnou přejít na (v dobré víře navrhnutý) experimentální výukový modul . (je pořeba mít v prohlížeči naistalovaný Adobe Flash Player ., ale to prakticky všichni máme). Pozor, taky to hraje (stažená data cca 10 MB)!

.

. AVV
. Doprava
. Kursy
. Technické publikace
. VZ MIREL
. ZZOZ

. 054

. 111 (E 458.1)
. 130 (E 479.0)
. 141 (E 499.1)
. 150 (E 499.2)
. 151
. 162
. 163 (E 499.3)

. 240 (S 499.0)

. 350 (ES 499.0)
. 361
. 362
. 363 (ES 499.1)
. 371
. 372 (ES 499.2)
. 380

. 189
. 193 (Vectron)
. 642 (Desiro)
. 1016 (Taurus)
. 1116 (Taurus)
. 1216 (Taurus)
. 2016 (Herkules)

. Railjet

. 451 (EM 475.1)
. 452 (EM 475.2)
. 460
. 471

. 640
. 680

. 703 (T 212.1)
. 704 (T 234.0)
. 714
. 742 (T 466.2)
. 749
. 750
. 750.7
. 754

. 814 (Regionova)
. 854

. 954
. 961 (Sysel)


Tady tedy pozor!

.
Více k Twitteru ..

Trakční vozidla ve vektorové grafice

Vektorová grafika (a programování s ní) umožňuje vytvářet jakékoliv výukové materiály. Pokusil jsem se tuto myšlenku přenést i do našeho prostředí. Nespornou výhodou takového řešení je, že výsledek lze vystavit buď na webové stránky (zobrazuje se v prohlížeči) nebo spouštět jako regulerní program ve svém počítači. Zároveň s tím je možné takto zpracované materiály animovat, zvětšovat či zmenšovat, a to bez ztráty ostrosti (neboť vše kreslené je uloženo vektorově a při změně velikosti zobrazení se parametry přepočtou).

Před nějakou dobou jsem naprogramoval několik málo výukových materiálů (viz obrázky níže). Bohužel, tehdy se mi nepodařilo s předloženou koncepcí uspět, neboť pro jednoho člověka se tématicky jedná o práci na plný úvazek. Dlužno dodat, že námětem i vzorem mi byly perfektně zpracované výukové materiály ÖBB.

Pokud by někdo znalý programování a kreslení ve vektorové grafice chtěl v započaté práci pokračovat, rád mu poskytnu rady a konzultace (vektorové kreslení, programování, sestavení blokových schémat ze schémat obvodových, apod.).

.

.

.

.


Obrázek níže je z animovaného, blokově-principiálního konceptu programu, který slouží k pochopení technického uspořádání lokomotiv s tyristorovou pulsní regulací (zde lokomotiv řad 362, 363).
.

Další navržený program je určený pro pochopení principů (a přechodových dějů) při řazení motorových skupin elektrických stejnosměrných lokomotiv s odporovou regulací výkonu. Experimentální výukový modul . je možno navštívit i v rámci tohoto webu. Je však pořeba mít v prohlížeči naistalovaný Adobe Flash Player ., což prakticky všichni máme.
.

.


Užitečný program pro rozpis turnusových směn s možným exportem do kalendáře mobilních telefonů je k dispozici na webové adrese http://sdrv.ms/VH1HD3 .. Nápověda je přílohou balíčku. Děkuji Jirkovi Stejskalovi do Brna.

EDIT 10.11.2013: Nově je umožněn export do webových kalendářů (iCalendar)! EDIT 22.01.2016: On-line verze aplikace na: http://webturnus.gear.host/ .

.


A ještě odkazy na některé užitečné weby (abecedně s výjimkou):

. Web předpisové skupiny při ZV OSŽ DKV Praha ., který může být dobrým pomocníkem.

. ČD Cargo Praha Libeň ., kde jsou k dispozici aktuální informace z pražské provozní jednotky.
. Dopravní vzdělávací institut ., kde v sekci Aktuální nabídka akcí, CTV Česká Třebová jsou termíny školy.
. Drážní inspekce ., kde jsou k dispozici závěrečné zprávy z mimořádných událostí.
. Federace strojvůdců České republiky ., neboli profesní odborové stránky.
. Krnovský web . Boba Gavlase, kde najdete další kvalitní technické popisy a návody nejen pro strojvedoucí.
. Plzeňský web . plzeňských fírů plný technických informací, návodů a popisů poruchových stavů.
. Web prototypů . spolužáka z Dopravní fakulty Rosti Kolmačky :-) a kolektivu nejen o technických unikátech.

schulige Verkehrserziehung ;-), 2008-2019