Neoficiální zdroj dobrých zpráv od kontrolorů vozby na Twitteru 
@depopraha

Twitter je služba zdarma pro sdílení krátkých textových informací, které se dají přirovnat k SMS zprávám. Služba umožňuje posílání textových zpráv (tzv. tweetů) do maximální délky 140 znaků.

Přístup ke zprávám je možný více způsoby:
* on-line z webové stránky (zde konkrétně: http://twitter.com/depopraha),
* pomocí vhodného programu v chytrém mobilním telefonu s připojením k internetu (pro Android např. aplikace Twicca nebo nabízený výčet aplikací pro Windows Phone),
* pomocí vhodného programu v počítači (např. program Tweetdeck).

Druhá a třetí zmíněná možnost přístupu ke zprávám je podmíněna vytvořením vlastního účtu (tzn. registrace) ve službě Twitter a nastavením odběru zpráv z výše uvedené adresy (tzn. @depopraha). Je důležité zmínit, že Twitter není Facebook (díkybohu), tudíž:
* nikdy nejsou vyžadovány žádné osobní informace; k registraci a používání služby plně postačí zvolit si uživatelské jméno a zadat email pro ověření registrace,
* nevytvářejí se žádné okruhy "přátel",
* z principu neexistuje žádné (zpravidla nenásilné, avšak o to více podprahové) nucení k něčemu či podsouvání něčeho ve stylu Facebooku.

Twitter lze tak považovat za transparentní, moderní, seriózní a snadno dostupný zdroj obsahově střízlivých on-line informací. Díky omezenému rozsahu délky zprávy systém mj. nutí odesílatele klást důraz na efektivnost vyjadřování co do vystihnutí podstaty věci. Zpravidla nic neříkající textové balasty v dlouhých emailových zprávách zde rozhodně nenacházejí úrodnou půdu, neboť před odesláním zprávy je nutné přemýšlet hlavou. Popisovanou formu zpravodajství naprosto běžně používají státní instituce a firmy (vč. naší mateřské firmy), vysoké školy, zpravodajské kanály a dalších asi 500 milionů uživatelů ve světě (z toho českých účtů je pouze v řádu desítek tisíc, a to zřejmě v důsledku obliby farmaření na Facebooku).

Cílem zřízení účtu kontrolorů vozby je informovat o technických, provozních a předpisových novinkách, o zkouškách, o konzultacích apod. Účet je sdílený více kontrolory vozby (ne však všemi) a tento moderní zdroj informací je tudíž nutné považovat za experimentální a především za neoficiální! Místní zprávy jsou totiž nepravidelně vkládány v rámci našich časových a dalších možností, dle uvážení a dobré paměti. Pomocí soukromých zpráv lze v případě potřeby i u této služby komunikovat neveřejně.

Více informací o Twitteru je k dispozici na uvedených adresách, zejména na druhé zmíněné:
* http://cs.wikipedia.org/wiki/Twitter
* http://www.zdrojak.cz/redakce/jak-zacit-pouzivat-twitter/